ŚWIAT WESTERNU - Flexineb

INNOWACYJNY NEBULIZATOR DLA KONI

Czy zamierzasz użyć  Flexineb po raz pierwszy?  Pozwól swojemu koniowi się do tego przyzwyczaić, a użytkowanie będzie jeszcze przyjemniejsze.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - PIERWSZE UŻYCIE

Instrukcja użytkowania. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem. Używając Flexineb po raz pierwszy, pamiętaj, że jest to również pierwszy raz dla konia, więc bądź ostrożny.
Delikatnie umieść Flexineb na pysku konia z otwartym dolnym zaworem wylotowym. W ten sposób koń może normalnie oddychać. Nałóż maskę do góry, aż nozdrza zostaną zakryte, a wokół nosa i ust powstanie uszczelnienie. Gdy tylko koń zacznie normalnie oddychać i przyzwyczai się do Flexineb, zamknij zawór wylotowy i rozpocznij procedurę leczenia.

Nie spiesz się!
Jeśli koń opiera się masce, bądź cierpliwy i pozwól mu spojrzeć i powąchać maskę przed ponownym założeniem. Jeśli koń zacznie się bać podczas zabiegu, otwórz zawór wydechowy, aby umożliwić wdychanie większej ilości powietrza. Zamknij ponownie zawór, gdy tylko koń się rozluźni.
W sytuacji awaryjnej zawór wydechowy na dole maski można wyciągnąć, aby koń mógł swobodnie oddychać.
Chociaż materiał maski jest miękki i elastyczny, przednia komora nebulizacji i kontroler baterii są wykonane z twardego plastiku, dlatego należy być świadomym ryzyka jakie stwarza koń potrząsając głową z założonym urządzeniem Flexineb. 

ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni

OBSŁUGA

Flexineb jest bardzo intuicyjny w obsłudze. Niemniej jednak ważne jest, aby wcześniej dokładnie zapoznać się z instrukcją.

KROK 1

Najpierw przeczytaj całą instrukcję obsługi. Przed założeniem maski należy sprawdzić, ruchomość zaworu wlotowego.

ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni
ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni

KROK 2

Otwórz otwór wentylacyjny w dolnej części maski, aby koń mógł swobodnie oddychać i zapoznać się z maską. Gdy koń przyzwyczai się do maski, zamknij otwór wentylacyjny na dole.

KROK 3

Weź pojemnik do nebulizacji  i napełnij go według zaleceń lekarza weterynarii, dopiero potem umieść go na zaworze wlotowym, nie dociskając zbyt mocno i podłącz kontroler za pomocą kabla. Włącz jednostkę sterującą na odpowiednim poziomie w zależności od cieczy i żądanej prędkości.

Po włączeniu miga lampka poziomu 1 (wolna atomizacja). Poziom można zmienić, naciskając kilkakrotnie przycisk zasilania. Gdy tylko lampka zaświeci się na stałe, poziom jest aktywowany i rozpoczyna się atomizacja.

Dioda LED 1: Powolna atomizacja

Dioda LED 2: Atomizacja standardowa

Dioda LED 3: Szybka atomizacja

ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni
ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni

KROK 4

Możesz zobaczyć, jak komora nebulizatora wypełnia się aerozolem i opróżnia się, gdy koń bierze oddech. Gdy płyn w pojemniku do nebulizacji zostanie całkowicie rozpylony, po około 2-3 minutach kontroler zacznie migać. Oznacza to, że pojemnik na lek został opróżniony. Możesz teraz wyłączyć kontroler, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

Uwaga. Sterownik wyłącza się automatycznie po 35 minutach. Jeśli pojemnik na lek nie jest jeszcze pusty, włącz ponownie sterownik.

JEDNOSTKA STERUJĄCA

Na jednostce sterującej zobaczysz dwa rzędy świateł. Po lewej wybieramy prędkość atomizacji- dioda operacyjna, a po prawej stronie widać diody informujące o stanie baterii. Poniżej wyjaśniamy różne tryby.

ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni

DIODA OPERACYJNA

Dioda LED świeci się na zielono
• Pojemnik do nebulizacji jest napełniony

Dioda LED miga na zielono
• Urządzenie jest włączone, teraz przełączaj poziomy, naciskając przycisk włączania/wyłączania:

Dioda LED 1: Powolna atomizacja
Dioda LED 2: atomizacja standardowa
Dioda LED 3: Szybka atomizacja

Dioda LED miga na zielono
• Pojemnik do nebulizacji jest pusty. Połączenie z pojemnikiem zostało wstrzymane, a urządzenie można wyłączyć.

Dioda LED świeci na czerwono
Może to oznaczać:
• Utracone połączenie
• Uszkodzony kabel
• Uszkodzony pojemnik na lek

ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni

STAN BATERII 

Dioda LED świeci na zielono
• Dioda górna: bateria jest naładowana
• Dioda środkowa: bateria naładowana do połowy
• Dioda dolna: niski poziom naładowania baterii

Dioda LED świeci się na czerwono
• Dioda dolna: Niski poziom naładowania baterii

Dioda LED miga na czerwono
• Dioda dolna: bateria jest wyczerpana, a urządzenie jest wyłączone

Diody LED migają naprzemiennie podczas ładowania. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, górna dioda LED świeci na zielono.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie jest ważne, aby utrzymać Flexineb w dobrym stanie. Rób to po każdym użyciu.

ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni

Pojemnik na lek

Pojemnik na lek czyść po każdym użyciu!

  1. Najpierw umieść silikonową uszczelkę na pojemniku, aby zabezpieczyć złącze elektroniczne przed wilgocią.
  2. Rozpyl 3x „Frosch Kitchen Hygiene Cleaner” w nebulizatorze. Zamknij niebieską pokrywę i pozwól preparatowi działać. Następnie krótko wstrząśnij i wylej zawartość.
  3. Następnie spłucz wodą destylowaną, zamknij pokrywkę, potrząśnij i wylej zawartość.
  4. Napełnij pojemnik niewielką ilością wody destylowanej, zamknij pokrywę i włącz sterownik na około 10 sekund. Ta procedura usuwa wszelkie pozostałości i czyści membranę w pojemniku na lek.
  5. Pozostaw pojemnik do wyschnięcia z otwartą pokrywką.

UWAGA: Nigdy nie zanurzaj pojemnika na lek w wodzie lub roztworach chemicznych. Może to trwale uszkodzić metalową membranę siatkową lub skrócić jej żywotność. Nie używać ostrych narzędzi do czyszczenia metalowej siatki w pojemniku na lek.

W celu zapewnienia ciągłości leczenia zdecydowanie zaleca się przechowywanie zapasowych pojemników na leki.

MASKA I KOMORA AEROZOLOWA

Wytrzyj maskę i komorę  nebulizatora wilgotną ściereczką. Jeśli maska jest bardzo brudna, maskę i  komorę aerozolową (najpierw usuń wszystkie zawory) można włożyć do zmywarki na nie więcej niż 35 stopni . Dodatkowo maskę można w każdej chwili wyczyścić za pomocą „Frosch Kitchen Hygiene Cleaner”.

Świadomie wybraliśmy Frosch Küchen Hygiene Cleaner, ponieważ zapewnia on dobrą higienę, a jednocześnie jest nieszkodliwy dermatologicznie.

Dezynfekcja
Jeśli chcesz nie tylko wyczyścić, ale i zdezynfekować maskę, użyj środka do dezynfekcji na bazie alkoholu lub chusteczek.

Nie zalecamy używać:
– Środki na bazie chloru. Chlor może wybielić maskę.
– Preparatów dezynfekujących z czwartorzędowymi związkami amoniowymi, np. Chlorek benzalkoniowy. Mają one zwykle szersze spektrum działania niż alkohol.

Po zastosowaniu środka dezynfekującego opłucz maskę i komorę, aby usunąć pozostałości. Nie stosować środków dezynfekujących do nebulizatora/pojemnika na lek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie membrany.

ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni
ŚWIAT WESTERNU - Flexineb- Inhalator dla koni

Kontroler / Jednostka sterująca

Ładuj baterię tylko wtedy, gdy dioda LED miga na czerwono, w ten sposób bateria będzie działać dłużej. Ponadto ważne jest, aby używać i przechowywać sterownik elektroniczny w suchych warunkach.

UWAGA: Nigdy nie zanurzaj sterownika w wodzie ani innym płynie, gdyż spowoduje to trwałe uszkodzenie elektroniki.

GWARANCJA

Maska oraz jednostka sterująca i kabel są objęte gwarancją 12 miesięcy. 
Bateria natomiast jest objęta gwarancją 6 miesięcy. 
Pojemnik nebulizacyjny jest częścią, która ulega zużyciu, dlatego nie jest objęty gwarancją. 
Uszkodzenie spowodowane przez niewłaściwe używanie nie podlega gwarancji. 

Pojemnik nebulizacyjny posiada objętość 10ml lecz można go powiększyć o kolejne 20 ml.
Jednostka sterująca wyposażona jest w funkcję kontrolowania czasu inhalacji, gdy zostanie zastosowany pojemnik zwiększający objętość, wymagane będzie ponowne włączenie urządzenia aby w pełni wykorzystać zawartość.
Bateria posiada akumulator typu: Li-ion a przewidywany czas działania to około 3 godzin. 
Ładowanie baterii jest możliwe tylko przy użyciu dedykowanej ładowarki. Wykorzystywanie innych ładowarek może nieść ze sobą ryzyko zapłonu. Godzina ładowania baterii pozwala na około dwie godziny pracy urządzenia. 

error: Ta zawartość jest chroniona !!